CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

Documents
Cấp hộ chiếu phổ thông 64 Kilobytes Tuesday, 06 August 2019
Cấp lại hộ chiếu phổ thông 68 Kilobytes Monday, 05 August 2019
Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 120 Kilobytes Wednesday, 15 March 2017
Sửa đổi hộ chiếu phổ thông 68 Kilobytes Monday, 05 August 2019