QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH

Documents
Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Monday, 05 August 2019
Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh 39 Kilobytes Tuesday, 06 August 2019
Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam 38 Kilobytes Tuesday, 06 August 2019
Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới tại Công an cấp tỉnh 45 Kilobytes Tuesday, 06 August 2019
Cấp giấy thông hành biên giới cho cán bộ, viên chức, công nhân sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp với Campuchia 50 Kilobytes Tuesday, 06 August 2019
Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an cấp tỉnh 51 Kilobytes Tuesday, 06 August 2019
Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an cấp tỉnh 48 Kilobytes Tuesday, 06 August 2019
Cấp giấy thông hành nhập, xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam tại Công an cấp tỉnh 41 Kilobytes Tuesday, 06 August 2019
Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài 59 Kilobytes Tuesday, 06 August 2019
Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh 51 Kilobytes Tuesday, 06 August 2019
Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh 31 Kilobytes Tuesday, 06 August 2019
Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam 72 Kilobytes Tuesday, 06 August 2019
Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam 48 Kilobytes Tuesday, 06 August 2019
Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh 51 Kilobytes Tuesday, 06 August 2019
Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam 37 Kilobytes Tuesday, 06 August 2019
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh 27 Kilobytes Tuesday, 06 August 2019
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng 25 Kilobytes Tuesday, 06 August 2019
Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài 59 Kilobytes Monday, 05 August 2019