NĂM & CƠ QUAN BAN HÀNH:
Tất cả văn bản
Trang 1 của 2
Tổng số văn bản: 12
Văn bản:
Ngày Ban Hành 08-06-2017
Ngày Hiệu Lực 30-06-2017
Thuộc loại ISO luật
Danh mục Văn bản ISO
Rating
(0 đánh giá)
Người ký Phạm Hồng Tuyến
Dung lượng file 1.04 MB
Lượt tải về 430
Ngày Ban Hành
Ngày Hiệu Lực
Thuộc loại
Danh mục Quyết định
Rating
(0 đánh giá)
Người ký
Dung lượng file 3.46 MB
Lượt tải về 158
Ngày Ban Hành
Ngày Hiệu Lực
Thuộc loại
Danh mục Năm 2018
Rating
(1 đánh giá)
Người ký Tô Lâm
Dung lượng file 1.1 MB
Lượt tải về 143
Ngày Ban Hành
Ngày Hiệu Lực
Thuộc loại
Danh mục Quyết định
Rating
(0 đánh giá)
Người ký
Dung lượng file 2.05 MB
Lượt tải về 115
Ngày Ban Hành
Ngày Hiệu Lực
Thuộc loại
Danh mục Nghị định
Rating
(0 đánh giá)
Người ký
Dung lượng file 2.94 MB
Lượt tải về 102
Ngày Ban Hành
Ngày Hiệu Lực
Thuộc loại
Danh mục Năm 2020
Rating
(0 đánh giá)
Người ký
Dung lượng file 369 KB
Lượt tải về 54
Ngày Ban Hành
Ngày Hiệu Lực
Thuộc loại
Danh mục Năm 2020
Rating
(0 đánh giá)
Người ký
Dung lượng file 4.34 MB
Lượt tải về 9
Ngày Ban Hành
Ngày Hiệu Lực
Thuộc loại
Danh mục Năm 2020
Rating
(0 đánh giá)
Người ký
Dung lượng file 78.5 KB
Lượt tải về 8

BAN BIÊN TẬP

Công An Tỉnh Hòa Bình

Email: conganhoabinh@hoabinh.gov.vn

 

 

   

LIÊN HỆ

Công an tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình.

Điện thoại:  (0218)3854.007

                      (069)270.9119

THÔNG TIN BẢN QUYỀN

logo