THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Categories
QUẢN LÝ NGHÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
Documents
Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) 23 Kilobytes Wednesday, 11 September 2019
Cấp mới Chứng minh nhân dân (9 số) 36 Kilobytes Wednesday, 11 September 2019
Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Wednesday, 11 September 2019
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (mới nhất) 61 Kilobytes Wednesday, 11 September 2019
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (mới nhất) 30 Kilobytes Thursday, 12 September 2019
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (mới nhất) Thursday, 12 September 2019
Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (mới nhất) Wednesday, 11 September 2019
Thủ tục sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (mới nhất) 39 Kilobytes Wednesday, 11 September 2019
Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (mới nhất) 90 Kilobytes Thursday, 12 September 2019
Thủ tục đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (mới nhất) 30 Kilobytes Thursday, 12 September 2019
Thủ tục đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (mới nhất) 30 Kilobytes Wednesday, 11 September 2019
Thủ tục đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (mới nhất) 30 Kilobytes Wednesday, 11 September 2019
Thủ tục đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (mới nhất) 30 Kilobytes Thursday, 12 September 2019
Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (mới nhất) 30 Kilobytes Wednesday, 11 September 2019
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú 48 Kilobytes Wednesday, 11 September 2019
Đăng ký thường trú tại Cấp huyện 99 Kilobytes Wednesday, 11 September 2019
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu cấp huyện 48 Kilobytes Wednesday, 11 September 2019
Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) 36 Kilobytes Thursday, 12 September 2019