Ảnh Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy thăm quan, trao đổi tại gian trưng bày các hình ảnh hoạt động nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Công an tỉnh. Ảnh Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy thăm quan, trao đổi tại gian trưng bày các hình ảnh hoạt động nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Công an tỉnh.

Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VII

Trong 3 ngày từ ngỳ 22-24/7 Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, trách nhiệm, sáng ngày 24/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

          Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; khắc phục mọi khó khăn, thách thức, chủ động làm tốt công tác phối hợp với các Đảng bộ sở, ban, ngành, tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; kịp thời giải quyết ổn định các vấn đề phức tạp về ANTT từ cơ sở; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

          Cùng với đó, Công an tỉnh Hòa Bình đã tích cực và làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đã đánh trúng các ổ nhóm tội phạm, không để tội phạm lộng hành, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, liên quan đến “tín dụng đen” và các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 86% (vượt chỉ tiêu đề ra), riêng án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97%... Quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh được tăng cường và đảm bảo. Triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí; phong trào toàn dân BVANTQ tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả...

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên trung Ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên trung Ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của tỉnh. Cơ bản cá đồng chí đồng tình, nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ cũng như những mục tiêu cụ thể và các nhóm giải pháp mà Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình đề ra trong nhiệm kỳ tới.

          Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; của Đảng ủy Công an Trung ương; của Tỉnh ủy Hòa Bình về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
đồng chí Bí thư cũng lưu ý đến việc làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội… kiên quyết không để xảy ra đột biến, bất ngờ về trật tự xã hội, gây ảnh hưởng đến môi trường, sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình. Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục nhận thức rõ bối cảnh, nhiệm vụ, tình hình hiện nay, những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để trên cơ sở đó chủ động tham mưu đúng, trúng và kịp thời vấn đề đặt ra với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đồng chí yêu cầu, Cấp ủy khóa mới phải chú ý kế thừa và nêu cao ý thức trách nhiệm, tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, gương mẫu về mọi mặt để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

          Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 23 đồng chí; Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh được bầu làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Thông qua nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Tin;ảnh: Nguyễn Hùng

Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Để lại nhận xét

Xin vui lòng bình luận lịch sự và trung thực. Nếu chúng tôi phát hiện Spam sẽ xử lý theo pháp luật. Xin cảm ơn.