Công an tỉnh Hào Bình quyết liệt thực hiện đúng tiến độ dự án  xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an tỉnh Hào Bình quyết liệt thực hiện đúng tiến độ dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hòa Bình quyết liệt thực hiện đúng tiến độ dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

         Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do chính phủ giao cho Bộ Công an là cơ quan chủ quản, đây được coi là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ và thời gian theo quy định. Đến nay đã cơ bản hoàn thành việc thu thập thông tin dữ liệu dân cư trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiếp tục tăng cường rà soát, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa thông tin dân cư, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của Bộ Công an.

        Năm 2020 được xác định là giai đoạn nước rút triển khai và cơ bản hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và tính cấp bách của dự án này, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020,  trong đó lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, là lực lượng chủ công. Căn cứ kế hoạch tổng thể triển khai dự án của Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch số 114/KH-CAT, ngày 18/3/2020 về triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Giám đốc Công an tỉnh tổ chức ký cam kết trách nhiệm về chất lượng thực hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh với các đồng chí lãnh đạo Công an các huyện, thành phố, phân công trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị nghiệp vụ và thời gian chi tiết thực hiện.và coi đây là một trong những giải pháp để dảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

anh1

Đoàn Công tác kiểm tra, phúc tra lại thông tin thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại phường Tân thịnh, thành phố Hòa Bình.

        Để nâng cao nhận thức, năng lực công tác, tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện, Công an tỉnh đã quán triệt tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát QLHC về TTXH từ tỉnh đến địa phương, Công an xã, phường, thị trấn về nội dung, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, nội dung quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trách nhiệm của công an các cấp trong việc cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư. Đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát sóng 22 tin bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung Ương đến địa phương, đăng tải 282 bài báo, phát trên 1000 tờ rơi, tổ chức gần 500 cuộc họp tại cơ sở để tuyên truyền cho người dân hiểu, nắm bắt rõ hơn ý nghĩa tầm quan trọng và quyền lợi, nghia vụ của công dân để quần chúng dân chủ động phối hợp trong việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho việc thu thập, chỉnh sửa và cập nhật phiếu thông tin dân cư đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng phục vụ cho dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

        Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của lực lưởng Cảnh sts QLHC về TTXH và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đến nay việc triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dan cư trên địa bàn tỉnh đến nay về cơ bản đã hoàn thành việc thu thập phiếu thông tin dân cư với tổng số phiếu 908.762 phiếu/911.496 nhân khẩu, đạt gần 98,89%. Để đảm bảo dữ liệu thu thập được chính xác trước khi chính thức nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra, phúc tra lại thông tin đã được thu thập, yêu cầu bổ sung, cập nhật các thông tin còn thiếu hoặc chưa đúng. Theo đó, Công an tỉnh đã thành lập 02 đoàn kiểm tra, phúc tra 22 lượt tại Công an các huyện, thành phố; 28 xã phường trong tỉnh. Kết quả đã phúc tra 811.219 phiếu, trong đó phiếu đạt là 728.431 phiếu đạt tỷ lệ 89%; số phiếu chưa đạt là 82.788 phiếu chiếm tỷ lệ 11% . Từ đó xác định được số phiếu còn thiếu thông tin hoặc chưa đúng để có thể kịp thời bổ sung, chỉnh sửa.

anh3

Đoàn Công tác xuống cơ sở tại nhà dân kiểm tra, rà soát thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư.

        Song song đó Công an các địa phương hiện đang đẩy mạnh hoàn thiện thu thập phiếu thông tin dân cư đối với những hộ gia đình đi vắng, các trường hợp công dân từ tỉnh ngoài chuyển đến đăng kí hộ khẩu thường trú và các trường hợp mới sinh. Cùng với việc gấp rút thu thập, kiểm tra thông tin tiến hành rà soát, đánh giá, thu thập, bổ sung, cập nhật phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh với tinh thần quyết liệt, sâu sát, huy động tối đa mọi nguồn lực, phân công rõ trách nhiệm, đảm bảo đúng tiến độ.Tính đến giữa tháng 6/2020, toàn tỉnh đã kiểm tra, phúc tra được khoảng 98,89%, tương đương với khoảng 901 nghìn phiếu, đảm bảo chính xác, không để xảy ra sai lệch và an toàn tuyệt đối thông tin cá nhân. Kết quả này chính là tiền đề cơ bản để dự án có thể hoàn thành trước ngày 01/12/2020, hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/4/2021.

ảnh2

Đoàn công tác Cục C06 phối hợp Công an tỉnh tiến hành quét kết quả thông tin dữ liệu quốc gia về dan cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

        Có thể khảng định việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo sự thống nhất, chính xác thông tin cơ bản về dân cư; tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho công dân. Cơ sở dữ liệu quốc gia được hoàn thiện sẽ xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ; mỗi công dân sẽ được cấp 01 mã số định danh cá nhân để truy xuất thông tin của bản thân và giải quyết các thủ tục hành chính.

         Với vai trò là cơ quan xây dựng quản lý, vận hành, Công an tỉnh tin tưởng rằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh sẽ đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đáp ứng đáp ứng tốt yêu cầu cải cách hành chính, giảm giấy tờ và thủ tục cho công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống, học tập và làm việc; đồng thời phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự./.

Bài;ảnh: Nguyễn Hùng(Công an tỉnh)

 

Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Để lại nhận xét

Xin vui lòng bình luận lịch sự và trung thực. Nếu chúng tôi phát hiện Spam sẽ xử lý theo pháp luật. Xin cảm ơn.